top of page
Reciepts
icon1.png

​トップページ > 記帳代行

Hỗ trợ ghi chép sổ sách, kế toán

Hỗ trợ các nhà kinh doanh người nước ngoài gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ
ノートパソコン
  • Quý khách muốn được hỗ trợ ghi chép sổ sách kế toán bằng tiếng mẹ đẻ​?
  • Quý khách cảm thấy khó khăn do sự khác biệt trong nghiệp vụ kế toán tại nước mình và Nhật Bản? 
  • ​Quý khách muốn được chuyên viên thuế có chuyên môn cao về kinh doanh và đầu tư nước ngoài tư vấn?

Hỗ trợ các ngôn ngữ đa dạng như

tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, v..v 

Tư vấn miễn phí

    052 - 485 - 4678

Giờ làm việc 9:00 ~ 18:00 trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn trong công việc ghi chép sổ sách kế toán mất nhiều thời gian và sức lực này! 

Nội dung và các bước hỗ trợ

​1.Hẹn tư vấn

Hãy liên lạc qua điện thoại hoặc gửi email qua bảng câu hỏi liên hệ.

​Trong trường hợp gửi email liên hệ, hãy sử dụng bảng câu hỏi tại đây "Bảng câu hỏi liên hệ"

携帯電話で話して
2.Xác nhận thông tin

​Chúng tôi sẽ lắng nghe, và xác nhận các thông tin của quý khách để đối chiếu trong buổi tư vấn đã được hẹn trước

3.Thông báo lệ phí dự kiến

Tùy theo tình hình tài chính cũng như nguyện vọng của quý khách, chúng tôi sẽ đưa ra các mức lệ phí phù hợp với từng trường hợp dịch vụ

Quý khách có thể thảo luận về mức phí và quyết định ký kết với chúng tôi

4.Đăng ký dịch vụ hỗ trợ

Nếu quý khách đồng ý với nội dung dịch vụ của chúng tôi, thì hai bên sẽ đi đến giai đoạn ký kết sử dụng dịch vụ

5.Tiến hành nghiệp vụ
ハンドシェイク1

Lệ phí ghi chép sổ sách, kế toán

  • Lệ phí cơ bản từ 5.000 yên/ tháng trở lên

  • Tùy theo nội dung từng mục trong sổ sách kế toán, có thể sẽ có trường hợp tăng phí ​

Các tùy chọn thêm trong dịch vụ ghi chép sổ sách, kế toán

Comming Soon

bottom of page