top of page
346714_l.jpg
pg3.png

Công ty cổ phần Partner

Cung cấp dịch vụ một cửa, hỗ trợ khách hàng duy trì và ổn định việc cư trú, kinh doanh tại Nhật Bản

icon1.png

Công ty cổ phần Partner sẽ đưa "nguyện vọng" mở rộng kinh doanh, phát triển, quốc tế hóa của quý khách trở thành hiện thực với dịch vụ một cửa của chúng tôi!

オフィスビル

Với mối liên kết chặt chẽ với các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực, cam kết hỗ trợ toàn lực để đem đến sự an tâm, tin tưởng đống thời giúp quý khách có thể tập trung vào công việc kinh doanh lâu dài

Tư vấn khởi nghiệp, kinh doanh

ビジネスミーティング

Dựa trên mối liên kết với các công ty khai thác nhân lực từ các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar v..v, chúng tôi có thể giới thiệu những nhân sự xuất sắc có năng lực​ đồng thời có thể hỗ trợ thủ tục xin tư cách lưu trú

Giới thiệu nhân sự

請負業者

Hỗ trợ theo nguyện vọng và quy mô của công ty tiếp nhận trong việc tiếp nhận kĩ năng đặc định từ các bước hướng dẫn trước khi nhập cảnh, công việc tại Nhật Bản, đến hỗ trợ trong đời sống

Kỹ năng đặc định

Cơ quan hỗ trợ đã được đăng ký

青いスタンプ

​​Ngoài tiếng Nhật, chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều thứ tiếng như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt v..v đối với cả các  khách hàng người nước ngoài

Hỗ trợ ghi chép sổ sách kế toán

就職の面接

Giới thiệu môi trường làm việc phù hợp với lý lịch học tập, kinh nghiệm cũng như nguyện vọng của người nước ngoài có nguyện vọng được làm việc tại Nhật Bản.

Hỗ trợ việc làm

タイピング

​Hỗ trợ phiên dịch, dịch thuật theo nguyện vọng của quý khách trong các lĩnh vực dịch thuật giấy tờ liên quan đến thủ tục visa hoặc trong các nghiệp vụ về thuế và kinh doanh

Dịch thuật, phiên dịch

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
  • Facebook
for japanese
  • Facebook
for vietnam
ウェイボーアイコン.png
for Chinese

Partner Holdings

TOPICS

bottom of page