top of page
pg.png

"Đồng điệu trong suy nghĩ, là người bạn đồng hành 

từ hành trình khởi nghiệp đến sự ổn định trong cuộc sống, sự bền vững lâu dài trong kinh doanh

 thông qua dịch vụ một cửa"

image001.png

Thế mạnh của tập đoàn Partner - 1

Chế độ một cửa với phạm vi liên kết rộng

Tập đoàn của chúng tôi sở hữu văn phòng Luật sư hành chính, chuyên viên Thuế chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến xin visa, gia hạn và tư vấn tài chính. Ngoài ra, với mối liên kết có phạm vi rộng lớn,  chặt chẽ cùng luật sư biện hộ, luật sư tư pháp, các công ty bất động sản v..v, chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa một cách lâu dài bền vững trong phạm vi liên kết rộng.

Thế mạnh của tập đoàn Partner - 2

Giao dịch, tư vấn bằng

ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Nhật

Với đội ngũ nhân viên người nước ngoài có trình độ tiếng Nhật N1, chúng tôi có thể đáp ứng giao dịch, tư vấn bằng rất nhiều ngoại ngữ như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Myanmar, v..v. Chúng tôi tin rằng, việc giao dịch cũng như tư vấn bằng hai ngôn ngữ là mẹ đẻ và tiếng Nhật sẽ giúp cho giao dịch, tư vấn đảm bảo tốc độ nhanh chóng và chính xác.

1340979_m.jpg
チーム会議

Thế mạnh của tập đoàn Partner - 3

Hỗ trợ xuyên quốc gia một cách chuyên nghiệp

Nhờ có mối liên kết chặt chẽ với các công ty giới thiệu nhân sự tại Trung Quốc, Việt Nam, Myanmar, chúng tôi có thể tìm và giới thiệu một cách nhanh chóng nhất những nhân lực có tiềm năng. Thêm vào đó, với sự liên kết cùng các chuyên gia về luật ngoài nước, chúng tôi tự tin về khả năng hỗ trợ xuyên quốc gia một cách chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ một cửa

商談成立

Công ty cổ phần Partner Holdings

 • Tư vấn kinh doanh tại Nhật

 • ​Hỗ trợ ghi chép sổ sách kế toán

 • Hỗ trợ xin việc làm

 • Cơ quan hỗ trợ đã được đăng ký

 • Hỗ trợ giới thiệu nhân sự

 • ​​Hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch

 • Facebook
1759333_m.jpg

Văn phòng

Luật sư hành chính Partner

 • Hỗ trợ xin visa/ tư cách lưu trú

 • Hỗ trợ xin/ đổi quốc tịch

 • Thành lập pháp nhân(công ty)

 • ​Hỗ trợ thủ tục xin các loại giấy phép

 • Hỗ trợ thủ tục vay vốn

 • ​Hỗ trợ các thủ tục xin tiền hỗ trợ

 • Facebook

Công ty cổ phần Partner Holdings

​【Thống kê năm 2020】
 • 日本進出コンサルティング  75 
 • 記帳代行      195 
 • 融資コンサルティング   38 件

Văn phòng Luật sư hành chính Partner

​【令和 5年】
ビザ申請件数  432(前年比:183%増)
許認可申請件数  97(前年比:148増)

【主な内訳】

 • 就労系在留資格    308 
​ 経営管理      106 件​ 
​  技術・人文知識・国際業務   98 
​  高度専門職      14 件

​  その他       90 
 • 身分系の在留資格    83 件
​ 日本人の配偶者等      29 件​ 
​  永住者の配偶者
     18 
​  定住者       36 件
 • ​永住申請      41 
 許可率  98%
​再申請許可率 99%

Partner’s

NEW TOPICS

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page